Přihláška na ONLINE Let’s Dance Prague Oriental Competition

Kontaktní údaje účastníka
Doplňkové informace (nepovinné)
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 17. 6. 2021 tento registrační formulář.
 2. Startovné ve výši 290 Kč je nutné uhradit do 5 dnů od zaslání formuláře na účet č.ú. 2600542224/2010, v.s.: Vaše telefonní číslo.
 3. Svůj soutěžní příspěvek v odpovídající kvalitě nahrajte na www.youtube.com. Formát názvu: Jméno (nebo umělecké jméno) - Online Let's Dance Competition 2021. Odkaz na YouTube video (veřejné nebo neveřejné) zašlete e-mailem nejpozději do 5. 7. 2021 na info@letsdance.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Soutěž orient 2021. Jiná forma zaslání není možná. Video si uchovejte, aby bylo dostupné v případě technických problémů.
 4. Počet soutěžících je omezen.
 5. Všechny registrace budou zpracovávány v pořadí, v jakém obdrží pořadatel řádně vyplněnou přihlášku.
 6. Soutěžící vystupují na vlastní náklady. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele bude startovné vráceno v plné výši.
 7. Soutěžní vystoupení musí být dlouhé minimálně 3 a maximálně 4 minuty.
 8. Každý účastník může zaslat pouze jedno nesestříhané vystoupení.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže videa, která jsou v rozporu s dobrými mravy.
 10. Odborná porota zašle každému soutěžícímu zpětnou vazbu k jeho vystoupení.
 11. Odborná porota vybere 3 nejlepší soutěžící. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 12. Absolutní vítěz získá možnost vystoupit na Let's Dance Show 2022 pořádané v rámci 14. ročníku festivalu Let's Dance.

Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!

Poznámka
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
 3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
 4. Souhlasím se zveřejněním mého jména na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.