Let's Dance 2022 Prague International Festival
Facebook Youtube Propozice English
14. ročník Let's Dance proběhne v termínu 21.–24. 7. 2022

Přihláška na Let's Dance Prague Oriental Competition


Kategorie
Přihlašuji
Kontaktní údaje účastníka
Bude uvedeno v programu. Nepoužíváte-li umělecké jméno, bude uvedeno jméno a příjmení.
Skupina
Záznam
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 30. 4. 2022 (prodlouženo do) 20. 5. 2022 tento registrační formulář. Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od zaslání formuláře.
 2. Podklady (název vystoupení, hudba, jména vystupujících atd.) k vystoupení zašle soutěžící přes další on-line formulář „Závazné podklady k přihlášce“ nejpozději do 31. 5. 2022.
 3. Hudba k vystoupení může být zaslána výhradně přes on-line formulář. Jiná forma zaslání skladby nebude akceptována.
 4. Počet soutěžících je omezen na 10 sólistů a 10 skupin v každé kategorii.
 5. Všechny registrace budou zpracovávány v pořadí, v jakém obdrží pořadatel řádně vyplněnou přihlášku.
 6. Startovné:

  Cena přihlášek na soutěž
   
  jedna kategorie
   
  více kategorií
  (cena za každé vystoupení)
  DOSPĚLÍ
  - sólo - reprodukovaná hudba 1450 Kč 1000 Kč
  - skupina 2 osoby 800 Kč 600 Kč
  - skupina 3 osoby 1000 Kč 800 Kč
  - skupina 4 a více osob (cena za osobu) 250 Kč 200 Kč
  JUNIOR
  - skupina (cena za osobu) 100 Kč 100 Kč
  DĚTI
  - sólo 350 Kč 250 Kč
  - skupina (cena za osobu) 100 Kč 100 Kč

  Přihlášení do více kategorií v dané věkové kategorii znamená:

  1. přihlášení sólisty do více kategorií Sólo
  2. přihlášení sólisty zároveň do kategorií Sólo a Skupina
  3. přihlášení skupiny do více kategorií Skupina
  4. přihlášení jednoho nebo více členů skupiny do kategorie Sólo

 7. Soutěžící vystupují na vlastní náklady. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit některou z kategorií z důvodu nedostatečného počtu přihlášek. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele bude startovné vráceno v plné výši.
 8. Soutěž je určena pouze pro aktivní účastníky festivalu, tzn. podmínkou účasti je uhrazení alespoň jednoho festivalového workshopu (týká se sólistů i každého člena přihlášené skupiny, netýká se dětských a juniorských kategorií). Stačí uhradit pouze jeden workshop, a to i v případě, že soutěžíte ve více kategoriích. Účast na workshopu je nutné včas potvrdit, soutěžícím nejsou místa automaticky rezervována. Přihlášení na workshopy a jejich úhrada je možné nejpozději do 31. 5. 2022.
 9. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 3,5 minuty (sólo tanečnice/tanečníci) a 4 minuty (skupiny).
 10. Soutěžící, který splnil všechna pravidla zařazení do soutěže, má do 31. 5. 2022 nárok na 50% slevu na vstupenku na Let's Dance Show. V případě zájmu o další vstupenky, nás kontaktujte nejpozději do 31. 5. 2022 na info@letsdance.cz, abychom vám rezervovali místa vedle sebe.
 11. Celý průběh soutěže je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže.
 12. Videozáznam soutěžního vystoupení vítězů každé kategorie je pro každého vítěze zdarma. Záznam z ostatních soutěžních vystoupení je možné zakoupit za 490 Kč.
 13. Odborná porota bude vyhlašovat 3 nejlepší soutěžící v každé kategorii (sólo i skupina). Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 14. Výsledky soutěže (pořadí a finální bodové hodnocení) budou zveřejněny na stránce soutěže.
 15. Porota má právo udělit (bez ohledu na pořadí) „divokou kartu“, která umožní soutěžícímu (soutěžícím) vystoupit na Let's Dance Show pořádané v rámci festivalu Let's Dance.

Platby startovného: bankovním převodem na č.ú. 2600542224/2010, v.s.: Vaše tel. číslo. Platby je nutné realizovat tak, aby byly připsány na účet maximálně do 5 dnů od odeslání formuláře.

Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!


Vstupenky na Let's Dance Show za zvýhodněnou cenu 295 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)

pro kategorii sólo: 1 ks, pro kategorii skupina 1 ks pro každého člena skupiny
Vstupenky na Let's Dance Show za běžnou cenu 590 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)

Je možné rezervovat libovolný počet vstupenek.
Poznámka k přihlášce
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
 3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
 4. Souhlasím se zveřejněním mého jména a/nebo jména skupiny na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.