Let's Dance 2022 Prague International Festival
Facebook Youtube Propozice English
14. ročník Let's Dance proběhl v termínu 21.–24. 7. 2022

Na viděnou v roce 2024.

Přihláška na Ladies Show Dance Competition (skupiny)


Kategorie
Přihlašuji
Kontaktní údaje účastníka
Bude uvedeno v programu. Nepoužíváte-li umělecké jméno, bude uvedeno jméno a příjmení.
Skupina
Záznam
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 30. 4. 2022 tento registrační formulář. Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od zaslání formuláře.
 2. Podklady (název vystoupení, hudba, jména vystupujících atd.) k vystoupení zašle soutěžící přes další on-line formulář „Závazné podklady k přihlášce“ nejpozději 31. 5. 2022.
 3. Hudba k vystoupení může být zaslána výhradně přes on-line formulář. Jiná forma zaslání skladby nebude akceptována.
 4. Počet soutěžících je omezen na 15 skupin.
 5. Všechny registrace budou zpracovávány v pořadí, v jakém obdrží pořadatel řádně vyplněnou přihlášku (včetně úhrady startovného).
 6. Startovné činí 250 Kč/osoba. Při přihlášení na druhé vystoupení: 200 Kč/osoba za každé vystoupení (vynásobte počet členů skupiny příslušnou částkou). Pokud bude počet soutěžících ve skupině navýšen, je do 31. 5. 2022 možná dodatečná úhrada startovného.
 7. Soutěžící vystupují na vlastní náklady. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu nedostatečného počtu přihlášek. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele bude startovné vráceno v plné výši.
 8. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 4 minuty.
 9. Soutěžící, který splnil všechna pravidla zařazení do soutěže, má do 31. 5. 2022 nárok na 50% slevu na vstupenku na Let’s Dance Show (cena 295 Kč). V případě zájmu o další vstupenky v plné ceně 590 Kč, nás kontaktujte nejpozději do 31. 5. 2022 na info@letsdance.cz, abychom vám rezervovali místa vedle sebe.
 10. Odborná porota bude vyhlašovat 3 nejlepší soutěžící. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 11. Platby startovného: bankovním převodem na č.ú. 2600542224/2010, v.s.: Vaše tel. číslo. Platby je nutné realizovat tak, aby byly připsány na účet maximálně do 5 dnů od odeslání formuláře.
 12. Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!
Vstupenky na Let's Dance Show za zvýhodněnou cenu 295 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)

pro kategorii sólo: 1 ks, pro kategorii skupina 1 ks pro každého člena skupiny
Vstupenky na Let's Dance Show za běžnou cenu 590 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)

Je možné rezervovat libovolný počet vstupenek.
Poznámka k přihlášce
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
 3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
 4. Souhlasím se zveřejněním mého jména a/nebo jména skupiny na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.