Let's Dance 2022 Prague International Festival
Facebook Youtube Propozice English
14. ročník Let's Dance proběhne v termínu 21.–24. 7. 2022

Přihláška na Open Dance Stage


Kategorie
Přihlašuji
Kontaktní údaje účastníka
Bude uvedeno v programu. Nepoužíváte-li umělecké jméno, bude uvedeno jméno a příjmení.
Skupina
Záznam
Pravidla účasti
  1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 20. 5. 2022 tento registrační formulář. Okamžikem odeslání je zájemce zařazen do programu. Každé další vystoupení bude zařazeno jen v případě volné kapacity.
  2. POZOR: Otevřená taneční scéna je určena pouze pro aktivní účastníky festivalu, tzn. podmínkou účasti je uhrazení alespoň jednoho festivalového semináře nebo pravidelného kurzu v Centru Tance (týká se sólistů i každého člena přihlášené skupiny, netýká se dětí). V případě nesplnění podmínky, uhradí účastník (sólista nebo člen skupiny) registrační poplatek 150 Kč.
  3. Platba registračního poplatku a videa: bankovním převodem na č.ú. 2600542224/2010, v.s.: Vaše tel. číslo. Platby je nutné realizovat tak, aby byly připsány na účet maximálně do 5 dnů od odeslání formuláře.
  4. Podklady (název vystoupení, hudba, jména vystupujících atd.) k vystoupení zašle zájemce přes další on-line formulář „Závazné podklady k přihlášce“ nejpozději do 31. 5. 2022.
  5. Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!
Informace o vystoupení
Popis vystoupení, komentář autora (max. 150 znaků). Aktuální počet znaků: <span id='vystoupeni_popis_count'></span>
Poznámka k přihlášce
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

  1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
  2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
  3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
  4. Souhlasím se zveřejněním mého jména a/nebo jména skupiny na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
  5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.