Let's Dance 2021 Prague International Festival
Facebook Youtube Propozice English

Let's Dance 2021 proběhne v termínu 15.–18. 7. 2021

Přihláška na Open Dance Stage


Jednotlivec / Skupina
Přihlašuji
Kontaktní údaje účastníka / zástupce skupiny
Skupina
Informace o vystoupení
Záznam
Mám zájem o videozáznam vystoupení. Cena záznamu je 290 Kč. Videozáznam uhraďte do 20. 6. 2021 bankovním převodem na účet č. 2600542224/2010, v.s.: Vaše tel. číslo.
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 30. 4. 2021 tento registrační formulář. Okamžikem odeslání je zájemce zařazen do programu.
 2. Podklady (název vystoupení, hudba, jména vystupujících atd.) k vystoupení zašle zájemce přes další on-line formulář „Závazné podklady k přihlášce“ nejpozději do 20. 5. 2021.
 3. Hudba k vystoupení může být zaslána výhradně přes on-line formulář. Jiná forma zaslání skladby nebude akceptována.
 4. Účastníci vystupují na vlastní náklady. Pořadatel si vyhrazuje právo vystoupení do programu z kapacitních nebo jiných důvodů nezařadit.
 5. Vystoupení nesmí překročit časový limit 4 min.
 6. Celý průběh akce je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže.

Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!


Festivalové tipy
Poznámka
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
 3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
 4. Souhlasím se zveřejněním mého jména a/nebo jména skupiny na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.