Let's Dance 2021 Prague International Festival
Facebook Youtube Propozice English

Let's Dance 2021 proběhne v termínu 15.–18. 7. 2021

Přihláška na Ladies Show Dance Competition


Kategorie
Přihlašuji
Kontaktní údaje účastníka / zástupce skupiny
Skupina
Záznam
Mám zájem o videozáznam vystoupení. Cena záznamu je 290 Kč, které přičtěte ke startovnému. Pro vítěze každé kategorie je videozáznam zdarma, částka bude po soutěži vrácena.
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 30. 4. 2021 tento registrační formulář. Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od zaslání formuláře.
 2. Podklady (název vystoupení, hudba, jména vystupujících atd.) k vystoupení zašle soutěžící přes další on-line formulář „Závazné podklady k přihlášce“ nejpozději do 20. 5. 2021.
 3. Hudba k vystoupení může být zaslána výhradně přes on-line formulář. Jiná forma zaslání skladby nebude akceptována.
 4. Počet soutěžících je omezen na 10 skupin v každé kategorii.
 5. Všechny registrace budou zpracovávány v pořadí, v jakém obdrží pořadatel řádně vyplněnou přihlášku (včetně úhrady startovného).
 6. Startovné činí pro děti a juniory 150 Kč/osoba, pro dospělé 250 Kč/osoba. Při přihlášení na více vystoupení: děti a junioři 100 Kč/osoba, dospělí 200 Kč/osoba (vynásobte počet členů skupiny příslušnou částkou). Pokud bude počet soutěžících ve skupině navýšen, je do 20. 5. 2021 možná dodatečná úhrada startovného.
 7. Soutěžící vystupují na vlastní náklady. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu nedostatečného počtu přihlášek. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele bude startovné vráceno v plné výši.
 8. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 4 minuty.
 9. Soutěžící, který splnil všechna pravidla zařazení do soutěže, má nárok na 50% slevu na vstupenku na Let's Dance Show (cena: 245 Kč). V případě zájmu o další vstupenky (v ceně 490 Kč), nás kontaktujte nejpozději do 20. 5. 2021 na info@letsdance.cz, abychom vám rezervovali místa vedle sebe.
 10. Celý průběh soutěže je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže.
 11. Videozáznam soutěžního vystoupení vítězů každé kategorie je pro každého vítěze zdarma. Záznam z ostatních soutěžních vystoupení je možné zakoupit za 290 Kč.
 12. Odborná porota bude vyhlašovat 3 nejlepší skupiny v každé kategorii. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 13. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránce soutěže.

Platby startovného: bankovním převodem na č.ú. 2600542224/2010, v.s.: Vaše tel. číslo. Platby je nutné realizovat tak, aby byly připsány na účet maximálně do 5 dnů od odeslání formuláře.

Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!


Vstupenky na Let's Dance Show za zvýhodněnou cenu 245 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)Je možné rezervovat 1 ks pro každého člena skupiny.
Další vstupenky na Let's Dance Show za 490 Kč

Po jejich výběru budete kontaktování operátorem (obdržíte informace k platbě atd.)Je možné rezervovat libovolný počet.
Festivalové tipy

Pozn. Workshopy ani balíčky není možné uhradit najednou se startovným.

Poznámka
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu festivalu Let's Dance

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely festivalu Let's Dance (dále jen „akce“). Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účast na festivalových akcích.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek mé osoby pořízených v rámci vystoupení na festivalu Let's Dance, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič (DVD, CD) a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely soutěže i festivalu Let's Dance..
 3. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce/akcí pořádaných v rámci festivalu Let's Dance.
 4. Souhlasím se zveřejněním mého jména a/nebo jména skupiny na startovní listině na webových stránkách akce, na programu, na projekci, stejně tak se zveřejněním výsledků soutěže na webových stránkách akce a na sociálních sítích.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Lets Dance s.r.o., e-mail: info@letsdance.cz, tel. 266 190 300.