Helenka Trnková

Helenka Trnková

BIO

Helenka Trnková působí od roku 2009 jako lektorka Centra Tance v Praze. Věnuje se tanečním stylům orient a tribal. Je součástí taneční skupiny Kazafy Troup Czechia. Na svém kontě má mnoho tanečních úspěchů z domova i ze zahraničí. Tanci se věnuje velmi intenzivně, vyučuje pravidelné kurzy i semináře a sama se neustále vzdělává u domácích i zahraničních lektorů.

Workshopy v rámci Let's Dance 2021

Tribal od prvních krůčků

sobota 17. 7. 2021 14:30–16:30 (120 minut)
pro všechny
Václavské nám. 36 - sál 4, Praha 1
Helenka Trnková

Workshop je vhodný nejenom pro pravidelné kurzistky a milovnice Tribal dance, ale prvky a kombinace zvládnou i tanečnice, které chtějí tribal teprve vyzkoušet a mají alespoň základní zkušenost s orientálním tancem. Tribal dance je charakteristický tanec, který zaujme zejména typickými kostýmy, ale i hudbou, která tanec doprovází – může být veselá a hravá i drsná a temná. Tribal si pohrává a využívá všechny smysly, kterými jsme schopni vnímat okolí.

Na festival s Vámi se těší lektorka Helenka (Lektorka s akreditací MŠMT, která v Centru Tance vede kurzy orientálního tance a tribalu již od roku 2009).

Vystoupení kurzistek lektorky Helenky na Dance of Love 2019

Let’s learn a several basic movements and signals used for improvisation performances in ITS format or in tribal dance choreographies. Dancing elements and combinations will be explained with emphasis on correct postures, transitions, position of the arms and their graceful guidance. We try to leave our comfort zones and move our limits up! The workshop is suitable not only for regular students and lovers of Tribal dance, but elements and combinations can be handled by dancers whit basic oriental dance experience. Tribal dance is a characteristic dance that attracts mainly typical costumes, but also the music that accompanies the dance - can be cheerful and playful as well as rough and dark. Tribal plays and uses all the senses we can perceive around.

20 EUR (1 lekce )
1 lekce
490 Kč