Let's Dance 2018 Prague International Festival

Kontakty

Organizační tým

MgA. Kateřina Derouet
umělecká ředitelka festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Email:

Ing. Stanislava Sochorová
organizace festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Email:

Ing. Gabriela Al-Shayebová
organizace festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Email:

Lenka Mrkvová
organizace festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Email:

Komunikace

Telefon: +420 266 190 300
Email:
Web: www.letsdance.cz