Let's Dance 2018 Prague International Festival

<<< Zpět na přehled hostůLuu (Česká republika/Czech Republic)

Lekce v rámci Let's Dance:

zatím žádná lekce

BIO

Luu je lektorkou Centra Tance v Brně a zároveň působí na JAMU. Tanec je v mnoha jeho formách pro ni láskou i odpočinkem - věnuje se orientálnímu tanci, flirt dance a fitness stylu ZUMBA. O své zkušenosti a radost z tance se podělila už na více než tisíci hodinách v Centru Tance. Tančí v úspěšné orientální skupině lektorek Dalal as Sabah, sama vede dvě skupiny – orientální Brno Raks a flirt dance Diamond Ladies. Mezi její největší taneční zážitky patří současné působění v Kazafy Troupe International. Se skupinou vystoupila např. na festivalu Shimmi in the City v Londýně či na Dance of Love v Praze. Byla pozvána k sólovému vystoupení například na Stars Gala mezinárodního festivalu Dream Orient 2013 či Orient Express 2014 ve Vídni, Summer Hafla 2014 v Bratislavě a v roce 2015 vystoupila v celovečerní tanečně-divadelní show Dreams Come True.

Luu is a teacher at the Dance Center Brno and she works at JAMU at the same time. Dance is form of love and relaxation for her - she devotes to oriental dances, flirting and fitness ZUMBA. She has shared her experience and the pleasure of dancing for more than a thousand hours at the Dance Center. She performs in the successful oriental group of teachers Dalal as Sabah, she leads two groups - Oriental Brno Raks and flirt dance Diamond Ladies. Her greatest dance experiences include participation at Kazafy Troupe International. She has performed with the band for example at the Shimmi festival in London or Dance of Love in Prague. She was invited to a solo performance such as The Stars of the Gala of the International Dream Festival 2013 or Orient Express 2014 in Vienna, Summer Hafla 2014 in Bratislava and performed in the show Dreams Come True in 2015.