Let's Dance 2018 Prague International Festival

<<< Zpět na přehled hostůKvěta Hofnerová (Česká republika/Czech Republic)

Lekce v rámci Let's Dance:

Musical dance: Flashdance
27.07.2018
17:30–19:00
Pro všechny
Václavské nám. 36 - sál 2

BIO

Květa Hofnerová je lektorkou Centra tance. Věnuje se různým tanečním stylům, které také vyučuje, a to muzikálový tanec, jazz dance, balet, MTV Dance, contemporary. Své taneční dovednosti získala nejprve v ZUŠ Litvínov, následně je rozvíjela studiem na taneční konzervatoři Taneční centrum Praha – konzervatoř, o.p.s. a pod vedením dalších lektorů (Adély Pollertové, Václava Janečka, Erana Gisina, Richarda Macha, Rastislava Letenaje, ad.). Jako součást tehdejší taneční skupiny Křeč ZUŠ Litvínov se zúčastnila mnoha soutěží, ve kterých skupina pravidelně postupovala z regionálních kol na Mistrovství republiky. Mezi největší úspěchy lze zařadit 2. místo na Mistrovství ČR – JazzDance, postup do finále v kategoriích parketové taneční kompozice a show formace, několikanásobná účast na celorepublikové přehlídce scénického tance, vystupování na nejrůznějších společenských akcích. Spoluvytvářela společnou choreografii a choreografii módní přehlídky finále soutěže Souboj nevěst 2016. V současné době interpretačně působí v taneční skupině F. J. Unit Filipa Jankoviče a rozšiřuje si své taneční vědomosti a dovednosti na HAMU v Praze. S Květou Hofnerovou jste se mohli také setkat v rozhovorech o tanci pro časopis Dieta nebo pro ŽenaIn.cz.

Květa Hofnerová is a Centrum Tance lecturer. She dances and teaches various dance styles such as musical dance, Jazz Dance, Ballet, MTV Dance, Contemporary. She started her dance career at the Basic Art School of Litvinov, then she continued her studies at the Dance Conservatory Center Prague. She deepened her education under the guidance of other lecturers - Adéla Pollertová, Václav Janeček, Eran Gisin, Richard Mach, Rastislav Letenaje, etc.. As part of the former dance group Kreč ZUŠ Litvínov, she participated in many competitions in which the group regularly progressed from regional rounds to the Championship of the Republic. Among the best achievements is the second place in the Czech Championship - JazzDance, progress to the finals in the categories of parquet dance composition and show formation, multiple participation in the nationwide show of stage dance, performing at various social events. She co-created joint choreography and choreography of the fashion show of the final of the contest "The Fight of the Brides 2016". Currently she performs in the Filip Jankovič´s F. J. Unit dance group and she extends her dance skills at HAMU in Prague. You could also meet Květa in magazines and other press Interviews.