Let's Dance 2016 Prague International Festival

<<< Zpět na přehled hostů

Nabila Sabha (Německo/Germany)

Nabila Sabha je nejuznávanější tanečníci v Německu vystupující s živým hudebním doprovodem. Od počátku své taneční kariéry v roce 1989 pravidelně vystupuje s arabskými, tureckými a řeckými hudebními kapelami doma i v zahraničí. Díky této zkušenosti bravurně ovládá umění improvizace a zná veškerá pravidla tance s živým hudebním doprovodem. Žije orientálním tancem v jeho pravé podstatě, tedy improvizací a choreografie příliš nepoužívá. Svou taneční lásku nachází především v egyptském klasickém stylu a BALADI! Od roku 1989 také pravidelně cestuje do Egypta, aby prohloubila své znalosti tance i hudebních stylů. Vystupovala v pětihvězdičkových klubech v Londýně a Ženevě, kde tančila v doprovodu arabské živé hudby každou noc a také na významných festivalech "Ahlan wa Sahlan" a "Nile Group". Své vynikající znalosti sdílí na mnoha tanečních festivalech ve Velké Británii, Rusku, Egyptě, Švýcarsku, Rakousku, Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Řecku a mnoha dalších zemích. Od roku 2012 vede RAKSlive - celosvětově unikátní a úspěšný certifikovaný roční taneční vzdělávací program s živou hudbou. Také 15 let úspěšně organizovala mezinárodní Oriental Dance Festival BAZAR ORIENTAL v Berlíně s první mezinárodní soutěží s živým hudebním doprovodem "Miss Bellydance of Europe". V únoru 2016 plánuje zcela nový taneční festival: RAKS BERLIN! Tento festival bude kompletně zaměřen na živou hudbu a tanec s živou hudbou. Profesionalita a znalosti, které Nabila Sabha získala během 25 let studia orientálního tance a organizací festivalů, z ní tvoří výjimečného umělce naší doby.

Nabila Sabha is considered THE Arab live music performer of the German dance scene. Since the beginning of her dance career in 1989, she has regulary performed to live Arab, Turkish and Greek music locally and internationally. Through this experience, seh has mastered the high art of improvisation by knowledge of oriental music and dance rules. She lives oriental dance and is not stuck in fixed choreographies. Her special love is dedicated to the pure egyptian classical dance style and baladi! Since 1989 she has made regular trips to Egypt to deepen her study of the country‘s dance and musical styles. Her career has spanned engagements in five-star clubs in London and Geneva, where she danced to arabic live music on a nightly basis, and appointments as dancer and master class teacher at international dance festivals, such as the legendary "Ahlan wa Sahlan" and "Nil Group" festivals. She has shared her outstanding, well-grounded knowledge of the dance at festivals in UK, Russia, Egypt, Switzerland, Austria, Denmark, Latvia, Poland, Finland, Tschech Republic, Sweden, Greece and many other countries. Since 2012 she invented and lounched RAKSlive - a worldwide unique and successful certified, yearly live music dance education program. She created and developed this unique program over more than a decade of study trips to Egypt. She was also 15 years the producer and director of the international Oriental Dance Festival BAZAR ORIENTAL in Berlin with the first international live music dance competition "Miss Bellydance of Europe". In February 2016 she will launch a complete new dance festival: RAKS BERLIN! This Festival will be completly focused on live music and dancing with live music. The professionalism and the knowledge Nabila Sabha has gained over 25 year of studying and performing oriental dance as well organizing events and festivals makes her an exceptional artist, teacher and innovative festival director of her time.

Lekce v rámci Let's Dance:

Tanec na zemi
30.07.2016
16:00–18:00
Pro všechny
Václavské nám. 36 - sál 2
Hot drum solo
31.07.2016
10:00–12:00
Středně pokročilí
Václavské nám. 36 - sál 2