Let's Dance 2016 Prague International Festival

<<< Zpět na přehled hostů

Karolina Idrisová

Svět orientálního tance uchvátil Karolínu v roce 2000. Tato nově objevená vášeň vedla k získání mnohých ocenění v sólové kategorii na několika festivalech, z nichž můžeme jmenovat například Nile Group v Káhiře v roce 2008. Zatímco se těšila z cen a uznání, začala nacházet velké potěšení v kabaretním stylu orientálního tance. Jelikož se od svých 9 let věnovala folkloru, touha vydat se za kabaretní okázalostí orientálního tance byla neodolatelná. Karolina měla to štěstí, že na počátku svojí kariéry pracovala s představiteli dvou známých tanečních skupin egyptského folkloru: Reda Troupe a Kaomeya Troupe. Zatímco Mahmoud Reda byl pro ni velkou inspirací, Mohamedu Kazafymu a Osamu Emamovi Karolina vděčí za zdokonalení svých dovedností v oblasti egyptských folklórních tanců. V současné době učí pravidelné kurzy v Praze a semináře v různých koutech tanečního světa. Karolina je zakládajícím členem Orient Art Clubu a několika tanečních skupin. Její Matahari Group vystupuje a vyhrává ceny na různých festivalech od roku 2007. Její spolupráce s Mohamedem Kazafym a Elenou Dahabeya vedla k vytvoření nové mezinárodní skupiny - Kazafy Troupe Czech Republic v roce 2014.

The world of Raks Sharqi swept Karolina off her feet in 2000. The newfound obsession resulted in awards obtained as a solo dancer in several festivals, such as Nile Group in Cairo in 2008. While being proud of the prizes and recognition, Karolina has found a deeper satisfaction that extends beyond cabaret style of oriental dancing. Having been raised as a folkloric dancer since she was a nine-year-old girl, the pull to go beyond the cabaret glitz of oriental dance was irresistible. Karolina was lucky enough early in her career to have worked with the representatives of two known Egyption folkloric dance groups: Reda Troupe and Kaomeya Troupe. While Mahmoud Reda was inspiring, Karolina feels grateful to Mohamed Kazafy and Osama Emam, for honing her skills in the field of Egyptian folkloric dances. Currently, she teaches regular classes in Prague and workshops in various corners of the dance world. Karolina is founding member of the Czech Orient Art Club and has found severa dancel troupes. Matahari Group has been performing and winning awards in various festivals since 2007. The cooperation with Mohamed Kazafy and Elena Dahabeya has led to a new international group - Kazafy Troupe Czech Republic in 2014.

Lekce v rámci Let's Dance:

Nubijský tanec
30.07.2016
08:00–10:00
Pro všechny
Václavské nám. 36 - sál 2