Let's Dance 2016 Prague International Festival

<<< Zpět na přehled hostů

Daniela Pardusová

Daniela se do orientálního tance zamilovala před mnoha lety v severní Africe. Začala se jej poté učit u nejlepších českých i zahraničních učitelů. Po několika letech začala sama také vyučovat. Za více než 15 let odučila stovky hodin, workshopů a master class seminářů. Daniela je trpělivou učitelkou a tanečnice na její hodiny chodí velmi rády. Daniela je vede k radosti z tance a hudby, umožňuje jim, aby procítily svou ženskost a předává jim to nejlepší z orientálního tance. Danieliny choreografie jsou snadné, veselé a mezi tanečnicemi oblíbené. Při výuce Daniela nejprve tanečnice seznámí s kroky a procvičí s nimi techniku tak, aby mohly rozvíjet své dovednosti a nadšení z tance. Orientální tanec vnáší Daniele do života energii, vášeň a sílu, o které se ve svých hodinách ráda dělí s ostatními tanečnicemi.

Daniela fell in love with oriental dance many years ago in north Africa. She started to learn oriental dance from the best Czech and foreign teachers. After a few years, she started to teach her own classes. She has been teaching for more than 15 years and has delivered hundreds of classes, workshops and master classes. Daniela's classes are very enjoyable and she is a very patient teacher. She leads her students to experience the joy of dance, music and the feminine feel and shares the best of oriental dance with them. Daniela's choreographies are easy and loved by her students. When teaching new choreographies, she first passes over steps and practices techniques to make sure that her dancers develop their skills and enthusiasm for dance. Oriental dance brings real energy, passion and strength to Daniela's life which she loves to pass on to dancers in her classes.

Lekce v rámci Let's Dance:

Alf Layla Wa Layla
30.07.2016
12:00–14:00
Středně pokročilí
Václavské nám. 36 - sál 4