query( $sql ); // ulozi prihlasku do databaze; $text = "Vážený tanečníku, vážená tanečnice,\n"; $text .= "\n"; $text .= "Děkujeme Vám za Vaši přihlášku.\n"; $text .= "Tímto Vám potvrzujeme, že jste byl(a) zařazen(a) do naší soutěže. Pokud jste tak již neučinili během přihlášení, vytiskněte prosím kopii přihlášky (viz adresa níže) a zašlete ji na adresu pořadatele:\n"; $text .= "\n"; $text .= "Allstar Group, s.r.o.\n"; $text .= "Novákových 1954 / 20a\n"; $text .= "180 00 Praha 8 - Palmovka\n"; $text .= "\n"; $text .= "Adresa pro zobrazení přihlášky k vytištění: http://www.letsdance.cz/ld2011/cz_vsoutez.php?file=cz_prihlaska_print.tpl&ID=".$ID."\n"; // $text .= "Po zaplacení administrativního poplatku ve výši 250 Kč bude Váš video záznam do několika dnů zveřejněn na našich webových stránkách.\n"; // $text .= "\n"; // $text .= "Poplatek můžete uhradit:\n"; // $text .= "- převodem na účet: číslo účtu: 882529001/5500, variabilní symbol: číslo mobilního telefonu, specifický symbol: 23\n"; // $text .= "- v hotovosti na recepcích Centra Tance\n"; // $text .= "\n"; $text .= "Váš video záznam bude do několika dnů zveřejněn na našich webových stránkách.\n"; $text .= "\n"; $text .= "Přejeme Vám hodně štěstí!\n"; $text .= "\n"; $text .= "Tým video soutěže a Let´s Dance festivalu\n"; $text .= "\n"; $text .= "Vyplněné údaje:\n"; $text .= "\n"; $text .= "ID prihlasky: " . $ID . "\n"; $text .= "Datum prihlaseni: " . $datum . "\n"; $text .= "Jednotlivec / SKupina: " . $druh . "\n"; $text .= "Jmeno: " . $jmeno . "\n"; $text .= "Prijmeni: " . $prijmeni . "\n"; $text .= "Pseudonym: " . $pseudonym . "\n"; $text .= "Adresa: " . $adresa . "\n"; $text .= "Telefon: " . $telefon . "\n"; $text .= "Email: " . $email . "\n"; $text .= "Jmeno skupiny: " . $skup_jmeno . "\n"; $text .= "Pocet clenu skupiny: " . $skup_pocet . "\n"; $text .= "Jmena clenu skupiny: " . $skup_jmena . "\n"; $text .= "Odkdy tancite: " . $odkdy . "\n"; $text .= "U koho jste studovali tanec: " . $ucitel . "\n"; $text .= "Kde pusobite / vystupujete / vyucujete: " . $pusobnost . "\n"; $text .= "Ucast a umisteni v jinych soutezich: " . $souteze . "\n"; $text .= "Druh tance: " . $kategorie . "\n"; $text .= "Adresa videa na Youtube.com: " . $youtube . "\n"; $text .= "Nazev CD, skladba, autor hudby: " . $skladba . "\n"; $text .= "Delka skladby: " . $delka . "\n"; $text .= "Autor choreografie: " . $choreografie . "\n"; $text .= "Misto podani prihlasky: " . $misto . "\n"; $text = StrTr($text, "ěščřžýáíéúůóňťďĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮÓŇŤĎ","escrzyaieuuontdESCRZYAIEUUONTD"); $predmet = "Potvrzení přijetí přihlášky do video soutěže"; $predmet = StrTr($predmet, "ěščřžýáíéúůóňťďĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮÓŇŤĎ","escrzyaieuuontdESCRZYAIEUUONTD"); if($email) mail($email, $predmet, $text,"Return-Path: \nFROM: Let's Dance 2011 \nContent-Type: text/plain;\n Charset=utf-8\n"); mail("martinb@allstar.cz","Videosoutez - " . $kategorie . "-". $druh . " - prihlaska", $text . "\n\n\n\n" . $sql,"Return-Path: \nFROM: Let's Dance 2011 \nContent-Type: text/plain;\n Charset=utf-8\n"); mail("info@letsdance.cz","Videosoutez - " . $kategorie . "-". $druh . " - prihlaska", $text . "\n\n\n\n" . $sql,"Return-Path: \nFROM: Let's Dance 2011 \nContent-Type: text/plain;\n Charset=utf-8\n"); $prihlaska_tisk = true; } else { $chyba = true; } } } elseif($file=="vsoutez/cz_vsoutez.tpl") { $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej("","","","Datum DESC",10); $videa_pocet = videa_pocet("", "", "1"); } elseif($file=="vsoutez/cz_hledej.tpl") { $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej("", isset($druh) ? $druh : "", isset($kategorie) ? $kategorie : "","Datum DESC",""); } elseif($file=="vsoutez/cz_play.tpl") { if(!isset($hledej)) $hledej = 1; $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej($hledej); // --- pocet zobrazeni - zacatek --- if(isset($click) and $click==1) { $click = 0; $datum = Date("Y-m-d H:i:s"); $IP_Adresa = $REMOTE_ADDR; $sql = "Select * from " . $db_tables[ "vsoutez_videa_zobrazeni" ] . " where ID_Videa = ".$hledej; $vysledek = $db->query( $sql ); $db->next_record( ); if(MySQL_Num_Rows($vysledek) == 0) { $sql = "insert into " . $db_tables[ "vsoutez_videa_zobrazeni" ] . " (ID, ID_Videa, Datum, IP_Adresa, Pocet) VALUES (\"\", " . $hledej . ", \"" . $datum . "\", \"" . $IP_Adresa . "\", 1)"; $db->query( $sql ); } else // if($db->f( "IP_Adresa" ) <> $IP_Adresa) { $hlasy = $db->f( "Pocet" ); $hlasy = $hlasy + 1; $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_zobrazeni" ] . " set Pocet = ".$hlasy." where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_zobrazeni" ] . " set Datum = \"".$datum."\" where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_zobrazeni" ] . " set IP_Adresa = \"".$IP_Adresa."\" where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); } Header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_play.tpl&hledej=".$hledej."&click=0"); } // --- pocet zobrazeni - konec --- // --- hlasovani - zacatek --- if(isset($hlasuj) and $hlasuj==1) { $hlasuj = 0; $datum = Date("Y-m-d H:i:s"); $IP_Adresa = $REMOTE_ADDR; $sql = "Select * from " . $db_tables[ "vsoutez_videa_hlasovani" ] . " where ID_Videa = ".$hledej; $vysledek = $db->query( $sql ); $db->next_record( ); if(MySQL_Num_Rows($vysledek) == 0) { $sql = "insert into " . $db_tables[ "vsoutez_videa_hlasovani" ] . " (ID, ID_Videa, Datum, IP_Adresa, Pocet) VALUES (\"\", " . $hledej . ", \"" . $datum . "\", \"" . $IP_Adresa . "\", 1)"; $db->query( $sql ); } else // if($db->f( "IP_Adresa" ) <> $IP_Adresa) { $hlasy = $db->f( "Pocet" ); $hlasy = $hlasy + 1; $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_hlasovani" ] . " set Pocet = ".$hlasy." where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_hlasovani" ] . " set Datum = \"".$datum."\" where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); $sql = "update " . $db_tables[ "vsoutez_videa_hlasovani" ] . " set IP_Adresa = \"".$IP_Adresa."\" where ID_Videa = ".$hledej; $db->query( $sql ); } Header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_play.tpl&hledej=".$hledej."&hlasuj=0"); } // --- hlasovani - konec --- // --- komentare - zacatek --- $spravne_odpovedi[1] = "10"; $spravne_odpovedi[2] = "48"; $spravne_odpovedi[3] = "6"; $spravne_odpovedi[4] = "1"; $spravne_odpovedi[5] = "7"; $spravne_odpovedi[6] = "15"; $spravne_odpovedi[7] = "13"; $spravne_odpovedi[8] = "12"; $spravne_odpovedi[9] = "11"; $spravne_odpovedi[10] = "4"; if (isset($odeslat) and $odeslat == "Odeslat") //komentare { if ( (isset($komentar) AND $komentar == "") OR (isset($kontrola) AND $kontrola <> $spravne_odpovedi[$otazka_cislo]) OR ( $REMOTE_ADDR == "255.255.255.255" OR $REMOTE_ADDR == "255.255.255.255" ) ) $zobrazovat = 0; else $zobrazovat = 1; $ID_Videa = $hledej; $datum = Date("Y-m-d H:i:s"); $jmeno = AddSlashes(HTMLSpecialChars(StripSlashes($jmeno))); $komentar = Nl2Br(AddSlashes(HTMLSpecialChars(StripSlashes($komentar)))); $IP_Adresa = $REMOTE_ADDR; $sql = "INSERT INTO " . $db_tables[ "vsoutez_komentare" ] . " (ID, ID_Videa, Datum, Jmeno, Komentar, IP_Adresa, Zobrazovat) VALUES (\"\", \"" . $ID_Videa . "\", \"" . $datum . "\", \"" . $jmeno . "\", \"" . $komentar . "\", \"" . $IP_Adresa . "\", \"". $zobrazovat ."\")"; $db->query( $sql ); $sql = "Select Max(ID) as ID_Komentare from " . $db_tables[ "vsoutez_komentare" ] . " "; $db->query( $sql ); $db->next_record( ); $ID_Komentare = $db->f( "ID_Komentare" ); $text = "Komentář k videu: http://www.letsdance.cz/2011/cz_vsoutez.php?file=cz_play.tpl&hledej=" . $hledej . "\n\n"; $text .= "ID Videa: " . $hledej . "\n\n"; $text .= "Kontrolni odpoved: " . $kontrola . "\n\n"; $text .= "ID_Komentare: " . ($ID_Komentare+1) . "\n"; $text .= "Jmeno: " . $jmeno . "\n"; $text .= "Text: " . $komentar . "\n"; if($zobrazovat==1): mail("martinb@allstar.cz","Videosoutez - komentar", $text,"Return-Path: \nFROM: Let's Dance 2011 \nContent-Type: text/plain;\n Charset=utf-8\n"); endif; // --- komentare - konec --- Header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_play.tpl&hledej=$hledej&click=1"); } } elseif($file == "cz_prihlaska_print.tpl") { if(isset($ID) and $ID <> NULL) $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej($ID,"","","",1,"","ALL"); else die; $tpl->compile( "./vsoutez/".$file ) ; include $tpl->getCompiledTemplate() ; die; } elseif($file == "vsoutez/cz_login.tpl") { if((isset($odeslat) and $odeslat == "Přihlásit") OR (isset($jmeno))) { require ("inc-vsoutez-session.php"); if(isset($jmeno) and !isset($heslo)) { $error = prihlas($jmeno); $heslo_zobr = 1; } elseif(isset($heslo)) { $error = prihlas($jmeno, $heslo); if($error == "OK") { $Login_Ano_Ne = "1"; //do testovaci promenne dame hodnotu 1, aby bylo mozne kontrolovat, jestli je dotycny prihlaseny nebo ne! header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_slist.tpl"); } } } } elseif($file == "vsoutez/cz_slist.tpl") { if(isset($zobrazit) and $zobrazit <> NULL) { zobraz_skryj($video, $zobrazit); header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_slist.tpl".(isset($kategorie) ? "&kategorie=$kategorie" : "").(isset($druh) ? "&druh=$druh" : "").(isset($zobrazovat) ? "&zobrazovat=$zobrazovat" : "")); } require ("inc-vsoutez-session.php"); require ("inc-vsoutez-secure-header.php"); $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej("", (isset($druh) ? $druh : ""), (isset($kategorie) ? $kategorie : ""), "Datum DESC", "", "", (isset($zobrazovat) ? $zobrazovat : "ALL")); } elseif($file == "vsoutez/cz_splay.tpl") { if(isset($zobrazit) and $zobrazit <> NULL) { zobraz_skryj_komentar($komentar, $zobrazit); header("Location: cz_vsoutez.php?file=cz_splay.tpl&hledej=".$video); } require ("inc-vsoutez-session.php"); require ("inc-vsoutez-secure-header.php"); if(!isset($hledej)) $hledej = 1; $VIDEA_VYHLEDEJ = videa_vyhledej($hledej,"","","","","","ALL"); // --- komentare - zacatek --- if (isset($odeslat) and $odeslat == "Odeslat") //komentare { if ((isset($komentar) AND $komentar == "") OR (isset($kontrola) AND $kontrola <> 10)) $zobrazovat = 0; else $zobrazovat = 1; $ID_Videa = $hledej; $datum = Date("Y-m-d H:i:s"); $jmeno = AddSlashes(HTMLSpecialChars(StripSlashes($jmeno))); $komentar = AddSlashes(HTMLSpecialChars(StripSlashes($komentar))); $IP_Adresa = $REMOTE_ADDR; $sql = "INSERT INTO " . $db_tables[ "vsoutez_komentare" ] . " (ID, ID_Videa, Datum, Jmeno, Komentar, IP_Adresa, Zobrazovat) VALUES (\"\", \"" . $ID_Videa . "\", \"" . $datum . "\", \"" . $jmeno . "\", \"" . $komentar . "\", \"" . $IP_Adresa . "\", \"". $zobrazovat ."\")"; $db->query( $sql ); $sql = "Select Max(ID) as ID_Komentare from vsoutez_komentare"; $db->query( $sql ); $db->next_record( ); $ID_Komentare = $db->f( "ID_Komentare" ); $text = "Komentář k videu: http://www.letsdance.cz/ld2011/cz_vsoutez.php?file=cz_play.tpl&hledej=" . $hledej . "\n\n"; $text .= "ID_Komentare: " . ($ID_Komentare+1) . "\n"; $text .= "Jmeno: " . $jmeno . "\n"; $text .= "Text: " . $komentar . "\n"; mail("martinb@allstar.cz","Videosoutez - komentar", $text,"Return-Path: \nFROM: Let's Dance 2011 \nContent-Type: text/plain;\n Charset=utf-8\n"); // --- komentare - konec --- } } elseif($file == "vsoutez/cz_sedit.tpl") { if(isset($ID) and $ID <> NULL) $PRIHLASKY_VYHLEDEJ = prihlasky_vyhledej($ID,"","","",1,"","ALL"); else die; $ID = $VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "ID" ]; $datum = $VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Datum" ]; $druh = $VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Druh" ]; $jmeno = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Jmeno" ]); $prijmeni = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Prijmeni" ]); $pseudonym = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Pseudonym" ]); $adresa = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Adresa" ]); $telefon = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Telefon" ]); $email = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Email" ]); $skup_jmeno = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Skup_Jmeno" ]); $skup_pocet = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Skup_Pocet" ]); $skup_jmena = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Skup_Jmena" ]); $odkdy = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Odkdy" ]); $ucitel = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Ucitel" ]); $pusobnost = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Pusobnost" ]); $souteze = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Souteze" ]); $kategorie = $VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Kategorie" ]; $youtube = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Youtube" ]); $popis = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Popis" ]); $skladba = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Skladba" ]); $delka = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Delka" ]); $choreografie = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Choreografie" ]); $misto = StripSlashes($VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "Misto" ]); $IP_Adresa = $VIDEA_VYHLEDEJ[ 0 ][ "IP_Adresa" ]; } include "_inc_base.php"; ?>