Let's Dance 2011 Prague International FestivalMaster TeachersVideosoutěž


Kontakty

Festival Let's Dance 2011 se koná v Praze od 28. 7. do 31. 7. 2011. Těšíme se na vás!!!


Organizační tým

Ilona Reimannová
manažerka festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Telefon: +420 606 706 231
Email:

Ing. Lucie Matalová
PR manager
Telefon: +420 774 945 361
Email:


Karolina Idrisová
zahraniční sekce festivalu
Telefon: +420 266 190 300
Telefon: +420 777 819 682
Email:

Ing. Daniela Sotáková
partnerství, sponzoring
Telefon: +420 266 190 300
Email:

Korespondenční adresa

Allstar Group s.r.o.
Let's Dance
Novákových 1954/20a
180 00 Praha 8

Telefon: +420 266 190 300
Email:
Web: www.letsdance.cz

Bankovní spojení
Tuzemská platba:

Číslo účtu: 882529001/5500
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo
Specifický symbol: 120


Zahraniční platba:

IBAN code: CZ9255000000000882529001
SWIFT/BIC code: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank, Karlovo náměstí 10, Praha 2, 12000, The Czech Republic
Vlastník účtu: Allstar Group s.r.o, Novákových 1954/20a, 18000 Praha 8, The Czech Republic
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo
Zpráva pro příjemce: Částka v EUR a Vaše jméno
Mějte na paměti, že úhrada poplatků spojených s bankovním převodem je na Vás. Při platbě ze proto prosím uveďte volbu "OUR" (což znamená, že bankovní poplatky hradíte Vy).

Startovné prosím uhraďte včas, protože zahraniční platby mohou trvat delší dobu. Bez došlé platby Vás nemůžeme do soutěže přihlásit.
Máte-li jakékoliv dotaz, pište prosím na adresu: